Οι  Άνθρωποι δεν αλλάζουν.

Παλιά πίστευα τ’ αντίθετο.

Τώρα σκέφτομαι πως είναι αρκετό να το ελπίζω.

 

People do not change. I used to believe the opposite.

Now I only think that hoping is the next best stage.

Advertisement