Καμπάνες,

ηχούν τα λόγια σου στ’ αυτιά μου 

και σηκώνομαι. 

Σ’ ένδειξη προσοχής η ψυχή μου στρέφεται στους ήχους σου.