Κανείς

Καμία

Ποτέ

Καθόλου

  • πότε η ανυπαρξία ήταν πιο γεμάτη;-