Μ' αμφισβητώ κι είναι αυτό φυσικό του μυαλού.
Οι σκέψεις να γυρίζουν στρόβιλος γύρω από τον άξονα το δαιμονικό.
Γιατί δεν βρίσκω το ιερό του Θεανθρώπου σημείο μέσα μου πουθενά.


#doubt#

 

 

Advertisement