Μπορεί η ειρήνη να κυοφορεί τον πόλεμο;

Η νέα μας φίλη Βασιλική Δραγούνη θέτει προβληματισμούς στο κείμενό της «Εντροπία«.
«Στη θερμοδυναμική, εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία της οποίας η μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση (ομογενοποίηση των πάντων) και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης. «

Ευχαριστούμε!

E & M Writinks

Advertisement