Γεννήσαμε το χωροχρόνο

κι η εδώ πραγματικότητα τον χώρεσε

φίλο αγαπημένο τον ονόμασε

αγκαλιά, έρωτα τον ξημέρωσε.