Το άβιο πιο ακίνδυνο

«πεθαίνει»,

χώρο για πνοή

μόνο στο πολύ.