Σου είπα «θήελα»

μα δεν διάβασες το άκουσμα του

«ήθελα».

Το προφανές, κράτησες.

το θέλω μου

«θύελλα» ήτανε για σε.

opct_1ad707a156bc582b55856d037ed88b0b8a22a781

by INO- Athens

Advertisement