Το πιο οδυνηρό είναι εκείνο το ουρλιαχτό που από το σκοτάδι περνάω στο φως
θα συμφιλιωθώ και θα το ακούσω

Str Lekka#Syntagma# Picture by Tina Skm
Str Lekka#Syntagma# Picture by Tina Skm

…..    Γιατί αυτή η πόλη πρέπει να φωταγωγηθεί ξανά

Advertisement