Μία Ελληνίδα Ποιήτρια, η Σοφία Κιόρογλου και τα ποιήματά της φιλοξενούνται σ’ ένα «κλειστό» αμερικάνικο έντυπο κι αυτό είναι τιμή και χαρά για όλους μας.

Όταν πετυχαίνει ένας, δίνει ελπίδα σε πολλούς.
Συγχαρητήρια!

LITERATURE AND POETRY

Verse-Virtual

So glad that 3 of my poems were included in this February Verse-Virtual issue. To check out my work, visit : http://www.verse-virtual.com/sofia-kioroglou-2016-february.html

Δείτε την αρχική δημοσίευση