Στην εύφλεκτη απόσταση φωτιά θέλησα ν’ ανάψω
φως για να ειδώ
μακρυά σου να πετάξω!

DSC_0159

Advertisement