Αργά ή γρήγορα θα θάψουμε πολλές από τις αναμνήσεις μας

για να μπορέσουμε να συγχρονίσουμε τη ζωή μας στο παρόν.