Είχες αρχίσει να μου λείπεις

λίγο πριν τα βήματά μας μας απομακρύνουν.