Κάποια στιγμή είπα  «δεν έχει άλλο να σ’ αγαπήσω»

και στο επόμενο λεπτό είχα πάει λίγο παρακάτω.

Ακόμη, συνεχίζω.