Άλλο ένα μικρό μας τέλος.
Ένα τέλος κεφαλαίου που μας επιβάλλεται, αλλά η τελευταία πρόταση είναι κομμάτι δικής μας έμπνευσης.