Εάν μου μίλαγες για το πόσο μ’ αγαπάς,

τότε ΝΑΙ, ίσως και να ‘ξερα.