Τόση μοναξιά
όση χωράει σ ένα τραγούδι
αναζητάς συντροφιά την πιο καλή,
Του ιδιου σου του εαυτού.
Μελαγχολία και γέλιο παρέα να κάνουν
να αρπαξεις το φως
Που κάθε σκοτάδι γέννησε
και να τρέξεις προς αυτά που κατάφερες να συμφιλιώσεις!!!

Advertisement