Η φήμη είναι μια μέλισσα.

Έχει τραγούδι-έχει κεντρί-

Α, και φτερά έχει, ακόμη