Η μέρα σήμερα πέρασε

προσπαθώντας να συγκρατήσω τα δάκρυά μου