Μαζί σου ταξίδεψα στο μέρος «εκτός πραγματικότητας»

έκανα φίλους πολλούς, ανεπιθύμητους, αλλά και αναγκαίους.

Με τη βοήθεια του αστρολάβου επανήλθα.

Βγήκα από το κορμί μου,

στάθηκα στη θέση μηδέν

για να μπορώ να ξεκινήσω να χτίζω ρωγμές.

taxidi-eutixia

Advertisement