Μην με εμπιστευτείς,

ό,τι θέλησα δικό μου να κάνω,

τότε το θυσιάζω.

Χάνεις τον χρόνο σου..

Είμαι παρωδική ακόμη και για εμένα.