Με τον ήλιο οδηγό, πέρασα μέσα από αμπέλια

κεράστηκα φως, γεύτηκα μούστο.

Είδα την άνοιξη να σκορπά τη φόρα της

κι ένα άλογο να προσκυνάει αφηνιασμένο στον ερχομό.

Advertisement