Χάνω έδαφος

σε ένα ένστικτο που υπογείως με χλευάζει.

H μορφή μου,

ανύπαρκτη.

Tο μυαλό μου,

ανήθικο.

μου υπέδειξαν πως είναι να κερδίζεις χάνοντας.