Ακόμη ένας κι ένας και πάλι ένας, οι στόχοι τρέχουν σαν το νερό κι εγώ μένω πίσω τους να κλείνω το κενό.