20170107_181418

Υπάρχει κάτι γνώριμο εδώ

αφιερωΜένο σε σένα πΟυ μου το έμαθες καΙ σε σένα που ποτέ δε θα μποΡέσω να στο Αφιερώσω.

Advertisement