Ναι-

και εγώ σε θεωρώ υπαίτιο-

η απουσία σου-

είναι κομμάτι ολόδικό σου.