Διττή η φύση του λόγου :
απ’ τη μία η αθανασία
κι απ’ την άλλη η αστοχία .
Διττή η φύση του ανθρώπου :
απ’ τη μία η ασημαντότητα
κι απ’ την άλλη το μεγαλείο .
Διπλή και η φύση των κτιστών πραγμάτων :
απ’ τη μία ο σκοπός
κι απ’ την άλλη η επανάληψη .
Διττή η φύση του έρωτα :
απ’ τη μια η έλλειψη
και απ’ την άλλη η πλησμονή .
Αλλά διττή είναι
και η φύση της αγνότητας.
Όσο διπλασιάζεται
γίνεται αδιαντροπιά κι αναίδεια .
Σαν είναι μόνη θριαμβεύει ,
γεννά την ωραιότητα ,
την άχρονη ομορφιά .
Διττή και η παρουσία του ποιητή
στο στερέωμα της οικουμένης:
απ’ τη μία υπερασπιστής
των λέξεων
κι απ’ την άλλη στυλοβάτης
της πραγματικότητας .
Ένας άτεχνος Καθαρός του ωραίου,
των δρόμων του χρόνου …

Διττές φύσεις – Χριστόφορος Τριάντης

triantis-text-photo
Light & Dark dancing
Advertisement