Το νιώθω, το κοιτώ.

Πέρασα από μέσα του

θέλοντας ν’ ακούσω τον αντίλαλο της ψυχής μου.

Σε μια στιγμή, δες πως γέμισε και αυτό με τη σειρά του.