Δίνω το λόγο μου στον Έρωτα

και στην απώλειά του.

Κι αν αύριο θελήσω,

θυσία θα τα κάνω…

γιατί τίποτε δεν εκπληρώνεται

μοναχά τα βάσανά του.

 

Firenze 2014# M writinks trip#

Advertisement