Καμία ασφάλεια δεν δίνουνε τα λόγια.
Βάζουν σε κίνδυνο τα πηγαία ένστικτα μας.
Λογοκλοπούν εναντίον τους.

Τα ήδη ειπωμένα στη ψυχή προσπαθούν να ξεπατηκώσουν επάνω σε χαρτί με κόκκινο μελάνι. Μάταια.
Αυτά ζητάμε που χρονοτριβούν,
που στο έλεος της γνώσης κάτι αδικούν
για να μπορούν απ’ ευθείας να σκοτώνουν ό,τι η ελευθερία θέλησε να συνεπάρει.

 

2016-08-19 20.33.25
Πλατεία Νερού# Φάληρο# 2016 by Writinks
Advertisement