Εκπνοή της έταξε η μοίρα να την κάνει
άνοιγε το στόμα και άκουγες σιωπή.

Σε κάθε μονόπρακτο πρωταγωνιστούσε η ίδια και η ίδια.
Τώρα όμως θέλησε με ένα αδάμαστο συναίσθημα
να πλάσει τη σκηνική της απουσία.

η γλώσσα της φυγής φέτος φορέθηκε πολύ!

 

Advertisement