Μαζί σου εμπιστεύτηκα ορισμένες λέξεις.

Το ομολογώ, μπορεί και να το παράκανα.

Σκέφτηκα ν’ απαλλαγώ από αυτές.

Και έτσι έπραξα ένα έγκλημα

μιας αψυχολόγητης προδοσίας,

δείχνοντάς μου πως ό,τι αχρησιμοποίητο είχα

ήταν αυτά που ένιωσα.

Dissolve**

Advertisement