Βρίσκομαι εκτός θέσης
σε έναν αθέατο κόσμο γεμάτο ενθυμήσεις.
Θέλω να κλάψω απ’ ομορφιά που έφτασα ως εδώ
μα στάζει μεσάνυχτα και είναι η ώρα που χαμογελώ.

Advertisement