Κάποτε πίστευα πως Υπάρχεις

Κάποτε θέλησα να Σε βρω

ήταν τότε που μ’ άκουσα να Σε καλώ.

Κάποτε…

Ίσως μάταια χωρίς σκοπό.

Τώρα λέω πως είτε ψάξω είτε όχι

Κρυφή και πάλι η Ύπαρξή Σου

Άνισος ο αγώνας στο διηνεκές.

Advertisement