Ένιωθα ηθικά σωστή κάνοντας ανήθικα πράματα
βλέπεις ήξερα τα θέλω μου πολύ καλύτερα από τα πρέπει.