Με τρομάζουν οι άνθρωποι που μπορούν δίπλα μου να σταθούν
οι άλλοι που θέλουν, για μένα δε μπορούν.