Ευλογημένοι όσοι διαλέγουν τα δύσκολα, το δρόμο των λίγων.
Στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν.
Το στενό μονοπάτι, το ανηφορικό,
εκείνο το κακοτράχαλο
αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες
κληρονομούντες την αιώνια ζωή.

Ευλογημένοι όσοι επιλέγουν την πύλη την στενή,
ακολουθώντας το φως του κόσμου.
Το φως της ζωής το αληθινό,
τον δύσκολο προορισμό
την τεθλιμένη οδό του μαρτυρίου,
την προσωπική τους Via Dolorosa.

Το ποίημα είναι εμπνευσμένο από την Ιερουσαλήμ.

Σοφία Κιόρογλου

Advertisement