Τα απομεινάρια της Ηράκλειας νόσου εξοστρακίζω.
«Φυτό» στο ανάκλινδρο του πάθους
μαραζώνω σε κάθε ηλιαχτίδα.
Θαμμένο μυστικό μου ν’ αποθάνεις.
Να θυσιάσω το τρεμάμενο κορμί μου στην ηδονή και πάλι
Βλέποντάς σε καρπέ μου, όμορφα ν’ ανθίζεις.

Project Space Slaughterhouse Hydra- Exhibition: Yes by Urs Fisher#creating sculptures #June 2013 M Writinks
Project Space Slaughterhouse Hydra- Exhibition: Yes by Urs Fisher#creating sculptures #June 2013
M Writinks

 

*Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Ηράκλεια νόσο την επιληψία

Advertisement