Ως χθες ακόμη ερχόντουσαν
οι πλέον αποδημητικές στιγμές μας
για δες!
το γύρισε ο καιρός σε αποχώρηση

να γιάννουν οι ψυχές μας.