Τέρμα θα πω στις οφθαλμαπάτες της αγάπης

Τέρμα θα πω στον κλαυσίγελο  των ημερών

Ας πάψει πια η παρωδία, καθαρή στο Νέο Χρόνο να μπω