δενυπάρχειτίποταπιοσυνεχέςαπότηνκαθημερινότηταμας.

Μόνο όταν σταματάμε την ορμή της

παίρνουμε βαθιές ανάσες και την ‘διαβάζουμε’ καλύτερα.