Στο «τελικά»
μαζεύονται όλες οι πεποιθήσεις μας
τα αδιέξοδα που μας έδωσαν απαντήσεις
οι καταλήξεις των αποφάσεων μας.