Τι μας κάνει αυτό που είμαστε;

Πως ξέρουμε πως αυτό που είμαστε σήμερα είναι η εξέλιξη αυτού που είμαστε στα δέκα ή στα είκοσι ;

Που υπάρχει η αληθινή μας ταυτότητα;

Στα όνειρα που ξεχνάμε ή στην πραγματικότητα που νομίζουμε πως ζούμε;

Advertisement