Σε εσάς που υψώθηκατε μπροστά μας
που σταθήκαμε εδώ να βλέπουμε πόσο μικροί είμαστε.

Θα περάσουμε δίπλα σας
και μέσα από αυτή την πόλη.

Γιατί σε κάποιους από εσάς τους ψηλούς,
δε διαλέξαμε να σκαρφαλώσουμε
από φόβο, μήπως και αγναντέψουμε τη Θέα.

Ε&Μ street stories
Ε&Μ street stories
Advertisement