Σε έψαξα παντού

σε Facebook, σε Viber,  Gmail και σε όλους τους απάτητούς μας τόπους.

Δεν άκουσα κάποια γνώριμη ειδοποίηση.

 

Εάν σύνελλεγα όλες αυτές τις ώρες θα είχα μαζέψει πολλές στιγμές πλάι σου να ζήσω, μα διαλέξαμε σε αυτόν τον κόσμο, στο λαμπερό φόντο της οθόνης ν’ αργοσβήνουμε.

Advertisement