Το λίκνο της ψυχής σου με βάσανα να μη στολίζεις, γυναίκα καρδιοκατακτητή
χαρά και δύναμη με ενα χορό τα μάτια τους γεμίζεις.

Καμια πατρίδα δεσμώτη δε θα μπορέσει να σε κάνει.
Το κορμί σου λάβαρο θα ανεμίζεις,
θαυμαστό έργο που γεννήθηκες
τους ναυαγούς να βασανίζεις.

Advertisement