Θα έπρεπε να ‘σαι σίγουρη πως
στα κρυφά ζει παραπάνω αυτό που κάποιος όρισε απαγορευμένο.