Θα ‘θελα να ξεκινούσαν όλα και πάλι από την αρχή. Ίσως έτσι να έβρισκα τα όμορφα που έχασα κάπου μπροστά σε μια άλλη παράξενη γη.