είμαι πάρα πολύ κουρασμένη για όλα τα «τοξικά» Θέλω μου
αύριο θα ήθελα να έχω νέα «άρρωστα» Θέλω
αλλά δεν πρόλαβα τίποτα από αυτά
γιατί διάλεξα να πεθαίνω υγιής.

Advertisement