Στον προθάλαμο του ιατρείου στεκόμαστε αποσβολωμένοι.
Βαδίζουμε προς στο δωμάτιο της αναμονής με το περπάτημα να τρίζει.

Ασθενή βλέμματα,
μολυσμένα κορμιά,
ζητούν γιατρειά..
Το χάπι της προσωρινής χαράς!

Advertisement